Ανακοινώσεις σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 11:20

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ