Ανακοινώσεις σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

 

Για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος η διαδικασία παροχής δωρεάν σίτισης και στέγασης από το Πανεπιστήμιο θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοίνωσεις από Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym