Ανακοινώσεις σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΩΣ 28-6-2020

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας

για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία

 Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 χορηγούνται:
Είκοσι επτά (27) υποτροφίες  μεταπτυχιακών σπουδών οι οποίες συνίστανται σε:

    • Μηνιαία τροφεία ύψους 700€ (καθαρό ποσό).   Καταβάλλονται προκαταβολικά, ανά δίμηνο ή τρίμηνο υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής προόδου.
    • Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 700€ (καθαρό ποσό) για την κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησης και εγκατάστασης.   Καταβάλλεται κατά την έναρξη της υποτροφίας.
    • Εξασφάλιση-μέσω του αρμόδιου γαλλικού οργανισμού (CampusFrance)-των δικαιωμάτων υποτρόφου της Γαλλικής Κυβέρνησης, όπως απαλλαγή από το κόστος εγγραφής, δυνατότητα διαμονής σε γαλλική δημόσια φοιτητική εστία (CROUS), δωρεάν κοινωνική ασφάλιση κ.α.   Το διοικητικό κόστος παροχής των ανωτέρω δικαιωμάτων ανέρχεται σε 110€ μηνιαίως και καταβάλλεται απευθείας στον αρμόδιο γαλλικό οργανισμό (CampusFrance) κατά την έναρξη της υποτροφίας.

Αφορά σε Υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα.   Αποκλείονται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως.

Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου συνολικής διάρκειας 58 μηνών (58 ανθρωπομήνες), οι οποίες συνίστανται σε:

    • Μηνιαία τροφεία ύψους 1,700€ για την κάλυψη των εξόδων διαμονής στη Γαλλία. Καταβάλλονται προκαταβολικά, ανά δίμηνο ή τρίμηνο. 

Αφορά σε Υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας -από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες- στη Γαλλία, νέων ερευνητών, για την υλοποίηση ερευνητικού έργου (ή μέρους του) σε εργαστήρια υπαγόμενα σε γαλλικά πανεπιστήμια ή σε γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2020-2021 ξεκίνησε την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.
Λήγει την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα Eλλάδος 23:00, για τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα στον παρακάτω σύνδεσμο για τις περαιτέρω λεπτομέρειες.

https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3544-prosklisi-ypovolis-ypopsifiotiton

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym