Ανακοινώσεις σπουδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ" -ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 31-8-20 ΕΩΣ 11-9-20

Δείτε εδώ την πρωξήρυξη του ΠΜΣ "ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ" του Τμήματος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym