Ανακοινώσεις σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΠΑΣΟ

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, μπορούν να προβούν στην έκδοση του Κωδικού τους (Αριθμός Μητρώου 0719…..) μέσω της εφαρμογής https://uregister.panteion.gr/ σύμφωνα με τις Οδηγίες.

Στη συνέχεια με τη χρήση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού που θα έχετε επιλέξει, θα μπορείτε να προχωρήσετε πλέον σε :

- Έκδοση Ταυτότητας/Πάσο μέσω της εφαρμογής http://academicid.minedu.gov.gr/

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα εγκρίνεται από τη Γραμματεία μόνον εφόσον έχει αποσταλεί η φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του Τμήματος.

ΟΑΣΘ: Διαδικασία και Δικαιολογητικά έκδοσης Μειωμένου Εισιτηρίου για Πρωτοετείς Φοιτητές

Από τον ΟΑΣΘ ανακοινώνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της χώρας δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο με την επίδειξη: 1. της βεβαίωσης εγγραφής τους στο οικείο ίδρυμα ή της εκτύπωσης ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής τους 2. της αστυνομικής τους ταυτότητας έως την 30η Νοεμβρίου 2019 προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία και παρέχει το δικαίωμα καταβολής μειωμένου κομίστρου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όσο διάστημα αναγράφεται επί αυτής. Για τη μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς με μειωμένο κόμιστρο, οι υπόλοιποι φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της χώρας, οφείλουν να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym