Τελευταία νέα

Συνάντηση της πρυτάνεως κ. Χρ. Κουλούρη με τον πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ κ. Π. Μήτκα

 

 ΕΘΑΑΕ 20201104 160208

Στις 4 Νοεμβρίου, η Πρύτανις καθηγήτρια κ. Χρ. Κουλούρη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ καθηγητή κ. Π. Μήτκα στα γραφεία της ΕΘΑΑΕ και συζήτησαν θέματα σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας του Παντείου Πανεπιστημίου. Η Πρύτανις ενημέρωσε τον κ. Μήτκα για τη λειτουργία της ΜΟΔΙΠ, την πρόοδο ως προς τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των φοιτητών καθώς και για τις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας του Παντείου λόγω της πανδημίας. Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ εξέθεσε τους κύριους άξονες της πολιτικής της ΕΘΑΑΕ ενώ επισήμανε τη σημασία που αποδίδει η Αρχή στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym