Ανακοινώσεις Στέγασης

 

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αθήνα 04/06/2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου ότι, με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 67882/Ζ1- 03-06-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.140832/Ζ1/25-8-17(Β΄2993) Κ.Υ.Α, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) Κ.Υ.Α.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ενεργή από 4 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr

Διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υποβολής, δίνονται στην συνημμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων.

Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται κάποια εξειδικευμένη επεξήγηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα φοιτητικής μέριμνας.

Κατά την περίπτωση όπου, η εφαρμογή με μήνυμα ενημερώνει τον δικαιούχο, να καταθέσει επιπλέον δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου, λόγω των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα κατατεθούν με αίτηση με φυσική παρουσία μετά από τηλεφωνικό ραντεβού ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, με αποδέκτη το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Συνημμένο: Οδηγίες για το στεγαστικό επίδομα 2019-2020

 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym