Σύγκλητος του Πανεπιστημίου

 

Μέλη Συγκλήτου από 1/12/2017

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 §1 του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.17)

Πρύτανης

καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

καθηγητής Βασίλειος Κουγέας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΦΕΚ 633/τ. ΥΟΟΔ/30.11.17)  (Tριετής θητεία έως 30/11/2020)

Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Ιωάννης Κουζής καθηγητής

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

Βασίλειος Κέφης καθηγητής

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

Χαρίσιος Ταγαράς Καθηγητής

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Αλεξάνδρα Κορωναίου καθηγήτρια

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Πηνελόπη Φουντεδάκη καθηγήτρια

Κοινωνικής Πολιτικής

Δέσποινα Παπαδοπούλου αναπληρώτρια καθηγήτρια

Μαρία Συμεωνάκη αναπληρώτρια καθηγήτρια  (Αναπληρωτής Πρόεδρος)

Δημόσιας Διοίκησης

Πολυξένη Παπαδάκη αναπληρώτρια καθηγήτρια

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ιωάννης Ψυχάρης καθηγητής

Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

Χαράλαμπος Παπασωτηρίου καθηγητής

Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

Μαριάννα Ψύλλα αναπληρώτρια καθηγήτρια

Κοινωνιολογίας

Βασιλική Αρτινοπούλου καθηγήτρια

Ψυχολογίας

Παναγιώτης Κορδούτης καθηγητής

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Αθηνά Αθανασίου καθηγήτρια

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Ετήσια θητεία έως 30/11/2018)

Αθανάσιος Τυλιγάδης (τακτικό μέλος)

Οδυσσεύς Χασιώτης (αναπληρωματικό μέλος)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

(Ετήσια θητεία έως 30/11/2018)

Δεν έχει υποδειχθεί

Δεν έχει υποδειχθεί

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  Ε.E.Π (Διετής θητεία έως 30/11/2019)

Παναγιώτης Κομνηνός (τακτικό μέλος)

Χρήστος Ρούσσος (αναπληρωματικό μέλος)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  Ε.ΔΙ.Π  (Διετής θητεία έως 30/11/2019)

Σπυρίδων Πολυμέρης (τακτικό μέλος)

Μαρία Ντοροπούλου (αναπληρωματικό μέλος)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  Ε.Τ.Ε.Π.  (Διετής θητεία έως 30/11/2019)

Παρασκευή Τουρή (τακτικό μέλος)

Γεώργιος Αφένδρας (αναπληρωματικό μέλος)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Διετής θητεία έως 30/11/2019)

Ζήκος Τσανάκας (τακτικό μέλος)

Βαλεντίνη Γρηγοριάδου (αναπληρωματικό μέλος)

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μπορεί να καλούνται και να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των Συλλόγων των Μελών:

Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς που κρίνονται απαραίτητα για την ενημέρωσή της.

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym