Έρευνα-Δημοσιεύσεις

 

   .......................................................    ......                               .                       .

Ανδρέας Γκόφας, Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, Μαριλένα Κοππά

Ένας αιώνας διεθνών σχέσεων, 1919-2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ, 2020

Ο επετειακός τόμος «Ένας Αιώνας Διεθνών Σχέσεων, 1919-2019» μόλις εκδόθηκε. Αποτελούμενος από 50 κεφάλαια, προσφέρει μια εποπτική απεικόνιση της σημερινής κατάστασης στο ακαδημαϊκό πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, ενώ, από πλευράς συμμετοχών σε αυτόν, είναι απολύτως αντιπροσωπευτικός του επιστημονικού δυναμικού της ελληνικής διεθνολογικής κοινότητας. Αφορμή αυτού του συλλογικού εγχειρήματος αποτίμησης ενός αιώνα διεθνολογικού στοχασμού αποτέλεσε η συμπλήρωση μιας εκατονταετίας από την ίδρυση της πρώτης έδρας Διεθνούς Πολιτικής, το 1919, αλλά και η συμπλήρωση τριάντα ετών από την ίδρυση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου.

 book1               
 Κώστας Ήσυχος, Δημήτρης Καλτσώνης    

Πόλεμος ή Ειρήνη. 6 σημεία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την εξωτερική πολιτική, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

Σε ποιο διεθνές περιβάλλον βρίσκεται η Ελλάδα; Ποια είναι η Τουρκία σήμερα και τι πραγματικά επιδιώκει; Τι είναι η αιγιαλίτιδα ζώνη, η υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ, οι “γκρίζες ζώνες”; Έχει δίκιο η Ελλάδα; Μπορούν οι ΗΠΑ και η ΕΕ να βοηθήσουν τη χώρα μας; Ποιά μπορεί να είναι η συμβολή των διεθνών οργανισμών, άλλων δυνάμεων όπως η Ρωσία ή η Κίνα; Ποιά αμυντική πολιτική χρειάζεται η χώρα μας; Πώς πρέπει να χειριστεί τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής; Τι πρέπει τελικά να γίνει;

 book2
Ελένη Πρόκου, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΝΙΚΟΣ

Τo Βιβλίο αυτό επιχειρεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει τις πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Στο κέντρο του ενδιαφέροντός του είναι η Ευρώπη, υπό την έννοια τόσο της συγκριτικής μελέτης των εν λόγω πολιτικών σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες όσο και της ανάλυσης και ερμηνείας της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διά βίου μάθηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις επιδράσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα, καθώς και στην περιγραφή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των βασικών φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας. Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί, έτσι, να συμβάλλει στην κατανόηση της εξέλιξης του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων/διά βίου μάθησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα, και να θέσει το πλαίσιο προβληματισμού για περαιτέρω έρευνα στις πολιτικές για το εν λόγω πεδίο. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, εργαζόμενους και γενικότερα σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση.

 book3
Έφη Λαμπροπούλου

Κοινοπρακτικά σχήματα και μορφές εκχώρησης λειτουργιών των καταστημάτων κράτησης σε ιδιώτες. Διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Οι δημόσιες φυλακές σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί σκληρή και κατεδαφιστική κριτική. Όλο και περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν με κάποια μορφή τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα για τη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων. H εμπλοκή του έχει κάποια ισχυρά πλεονεκτήματα και απτά οφέλη, αλλά υπάρχουν και σοβαροί πολιτικοί και ανθρωπιστικοί κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι αυτοί μεγαλώνουν, όταν το κίνητρο της μείωσης του κόστους αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο έντονο. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι, εφόσον οι φυλακές στις οποίες συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας είναι σωστά οργανωμένες και λογοδοτούν δημοσίως, μπορούν να παρακινήσουν τη βελτίωση όλου του σωφρονιστικού συστήματος και να συμβάλουν στην αξιοπρεπή έκτιση της ποινής. Οι μορφές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν για τις φυλακές η Γαλλία και η Γερμανία δείχνουν να λειτουργούν ικανοποιητικά.

 book4    
 Μαρία Μενγκ-Παπαντώνη Η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρόλογος: Χάρης Ν. Ταγαράς. ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το έργο «Η Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» προσεγγίζει κριτικά το νομικό σύστημα του ΔΝΤ, τις αρχές που διέπουν την ένταξη σε αυτό, καθώς και τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τις εξωτερικές αρμοδιότητες της Ένωσης, δίνοντας έμφαση στα ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη σε σχέση με το ΔΝΤ. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για νομικούς και ερευνητές που ασχολούνται εν γένει με το ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο του ΔΝΤ.

 book5
Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου (επιμ.),

Représentations sociales et discours médiatiques. La “crise” comme narration contemporaine. Paris, L’ HARMATTAN.

Άρθρα που βασίζονται στις εισηγήσεις του συνεδρίου  που οργανώθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο από το παντειακό εργαστήριο ΕΜΣΜΕ (EURCECOM). 

 book6
 

..........................................................................................

 

 

 

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym