Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την προβολή και προώθηση κοινών δράσεων σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με τη δημόσια διοίκηση, σε πλαίσιο ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ενδεικτικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

  1. Τη διοργάνωση ετήσιου Forum ενημέρωσης για τις δράσεις του ΕΚΔΔΑ και τις επαγγελματικές δυνατότητες για τους αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου.
  2. Συναντήσεις και ανταλλαγές μεταξύ των δυο Μερών, με αντικείμενο την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης- μέσα από τον αμοιβαίο- εμπλουτισμό- εκπαιδευτικών μέσων των ενηλίκων, τις προοπτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη διαρκή εκπαίδευση και έρευνα, τις επιστημονικές ανταλλαγές κλπ.
  3. Συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
  4. Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  5. Διοργάνωση joint seminars/ workshops με σπουδαστές ΕΣΔΔΑ / σπουδαστές προγράμματος επιτελικών στελεχών και με φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου.
  6. Δράσεις αμοιβαίων προγραμμάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος με συμμετοχή σπουδαστών ΕΣΔΔΑ, δημοσίων υπαλλήλων, και φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου.
  7. Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό και τον εσωτερικό έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών μέσα από έρευνα, τεκμηρίωση, καινοτομία, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια.
  8. Γραφείο διασύνδεσης αποφοίτων και στελεχών των δυο Μερών.
  9. Συνεργασία στον τομέα τεκμηρίωσης υλικού με την εισαγωγή τεχνικών instructional design στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η συνεργασία θα συμβάλλει μεταξύ άλλων στον επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητικού δυναμικού, στη διεύρυνση προοπτικών εκπαίδευσης και διαρκούς κατάρτισης καθώς επίσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο:

https://www.ekdd.gr/

Βρείτε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο Facebook