ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠ 11518

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Αθήνα,     11 -7-2022 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.:    11518 Τμήμα  Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα,… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠ 11518

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής υποστήριξης για τα Εργαστήρια Δημοσιογραφίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και για την προληπτική συντήρηση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμ ΑΠ 11519

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Αθήνα,      11- 7 -2022 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.:  11519 Τμήμα  Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71,… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής υποστήριξης για τα Εργαστήρια Δημοσιογραφίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και για την προληπτική συντήρηση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμ ΑΠ 11519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Αθήνα,     11 -7-2022 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.:  11517  Τμήμα  Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ

Αριθ.Πρωτ.Σύμβασης: 08 /14- 6 -2022 Σύμβαση Ανάθεσης μεταξύ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και της Εταιρείας «ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης για από 16/3/2022 έως και 31/12/2024

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ   CPV 79713000-5 (υπηρεσίες Φύλαξης)                                                          … Continue Reading Σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης για από 16/3/2022 έως και 31/12/2024