Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αθλητικών Ειδών του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής… Continue Reading Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αθλητικών Ειδών του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης Αριθμ. Πρωτ.: 10478

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής… Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης Αριθμ. Πρωτ.: 10478