“ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 35 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ” (ΑΔΑ:6ΡΤΒ469Β7Α-ΓΙΘ ΚΑΙ ΑΔΑΜ 20SYMV007940465

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: 6ΡΤΒ469Β7Α-ΓΙΘ Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 41/28-12-2020 Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ… Continue Reading “ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 35 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ” (ΑΔΑ:6ΡΤΒ469Β7Α-ΓΙΘ ΚΑΙ ΑΔΑΜ 20SYMV007940465

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ βιβλίων και εντύπων περιοδικών (ΑΔΑ: Ψ83Δ469Β7Α-Ι67)

  Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: Ψ83Δ469Β7Α-Ι67Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 33/22-12-2020Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ βιβλίων και εντύπων περιοδικώνΕίδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ /… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ βιβλίων και εντύπων περιοδικών (ΑΔΑ: Ψ83Δ469Β7Α-Ι67)

Σύμβασης προμήθειας αδειών χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS Statistics, για ακαδημαϊκή χρήση (ΑΔΑ: 9Ι15469Β7Α-2Χ1)

  Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: 9Ι15469Β7Α-2Χ1Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 32/22-12-2020Θέμα: Σύμβαση προμήθειας αδειών χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS Statistics,… Continue Reading Σύμβασης προμήθειας αδειών χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS Statistics, για ακαδημαϊκή χρήση (ΑΔΑ: 9Ι15469Β7Α-2Χ1)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα: Συμβαση συντήρησης/υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ: 64Ξ3469Β7Α-ΟΒΝ)

  ΑΔΑ: 64Ξ3469Β7Α-ΟΒΝΦορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 34/22-12-2020Θέμα: Συμβαση συντήρησης/υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών Διεύθυνσης Οικονομικής ΔιαχείρισηςΕίδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ… Continue Reading Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα: Συμβαση συντήρησης/υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ: 64Ξ3469Β7Α-ΟΒΝ)