ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συντήρησης/υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, για ένα (1) έτος

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Αθήνα,    2-12-2021 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 12343 Τμήμα  Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συντήρησης/υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, για ένα (1) έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση –υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών της εταιρείας OTS καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής, για ένα (1) έτος.

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Αθήνα,    2-12-2022 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 12342 Τμήμα  Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα Πληρ.:… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση –υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών της εταιρείας OTS καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής, για ένα (1) έτος.

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Γ 22PROC011667456 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τμηματική προμήθεια και εκτύπωση απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης) για τους αποφοιτήσαντες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου (πτυχιούχων, μεταπτυχιακών και διδακτόρων) ΑΠ 11849

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες… Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τμηματική προμήθεια και εκτύπωση απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης) για τους αποφοιτήσαντες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου (πτυχιούχων, μεταπτυχιακών και διδακτόρων) ΑΠ 11849

Προκήρυξη για Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει τον με αριθ.πρωτ. 11561 /19-7-2022… Continue Reading Προκήρυξη για Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠ 11518

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Αθήνα,     11 -7-2022 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.:    11518 Τμήμα  Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα,… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠ 11518