ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ OTS (ΑΔΑ: 9Ζ5Ο469Β7Α-2ΦΣ)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: 9Ζ5Ο469Β7Α-2ΦΣΦορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 24/30-12-2021Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ OTSΕίδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ OTS (ΑΔΑ: 9Ζ5Ο469Β7Α-2ΦΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPSS (ΑΔΑ: ΩΧΨ3469Β7Α-ΔΑ1)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: ΩΧΨ3469Β7Α-ΔΑ1Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 25/30-12-2021Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPSSΕίδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ /… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPSS (ΑΔΑ: ΩΧΨ3469Β7Α-ΔΑ1)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ POLYGLOT BOOKSTOR IKE (ΑΔΑ: 68ΙΥ469Β7Α-Ν8Ψ)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: 68ΙΥ469Β7Α-Ν8ΨΦορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 21/30-12-2021Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ POLYGLOT BOOKSTOR IKEΕίδος… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ POLYGLOT BOOKSTOR IKE (ΑΔΑ: 68ΙΥ469Β7Α-Ν8Ψ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΕ (ΑΔΑ: ΨΝΕΨ469Β7Α-ΦΤΟ)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: ΨΝΕΨ469Β7Α-ΦΤΟΦορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 20/30-12-2021Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡΕΣ… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΕ (ΑΔΑ: ΨΝΕΨ469Β7Α-ΦΤΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΔΑ: 91ΕΟ469Β7Α-ΙΗΒ)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: 91ΕΟ469Β7Α-ΙΗΒΦορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 19/30-12-2021Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΕίδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΔΑ: 91ΕΟ469Β7Α-ΙΗΒ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αθλητικών Ειδών του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής… Continue Reading Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αθλητικών Ειδών του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου