ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9997 13-09-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9997 13-09-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2021 ΤΡΙΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 2022 – 2024 ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                 Αθήνα, 25  -8-2021  Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                     Αριθ.Πρωτ.        9884  Τμήμα Προμηθειών Λεωφ.Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα  Πληροφορίες:… Continue Reading ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2021 ΤΡΙΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 2022 – 2024 ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2021 ΤΡΙΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2022 – 2024 ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                 Αθήνα,   25  -8-2021  Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                     Αριθ.Πρωτ.       9882   Τμήμα Προμηθειών Λεωφ.Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα … Continue Reading ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2021 ΤΡΙΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2022 – 2024 ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ.19/26-5-2021 (θέμα 8ο) (ΑΔΑ:ΨΕ26469Β7Α-ΑΚ2  και ΑΔΑΜ:21REQ008786929) Απόφασης του Πρυτανικού… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμβαση ανάθεσης για άμεση επισκευή ανελκυστήρων.

Ανάθεση για Άμεση επισκευή ανελκυστήρων του Κεντρικού Κτηριακού Συγκροτήματος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στη συντηρήτρια εταιρεία «START… Continue Reading Σύμβαση ανάθεσης για άμεση επισκευή ανελκυστήρων.

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου για από 2022 έως 2024

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με ανοιχτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη… Continue Reading Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου για από 2022 έως 2024