Σ Υ Μ Β Α Σ Η παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για τη σίτιση των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   παροχής υπηρεσιών  εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών… Continue Reading Σ Υ Μ Β Α Σ Η παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για τη σίτιση των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10167 11-10-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΚΑΙ Α3 2300 ΔΕΣΜΙΔΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10167 11-10-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΚΑΙ Α3 2300 ΔΕΣΜΙΔΕΣ

Έγκριση συμβάσεων στο πλαίσιο της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο”

Έγκριση των συμβάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10221/13-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΦΛΥ46Μ924-Ε7Φ, που αφορά την πράξη:… Continue Reading Έγκριση συμβάσεων στο πλαίσιο της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ

Με την έναρξη των μαθημάτων (11 Οκτωβρίου) θα λειτουργήσει στον χώρο του πανεπιστημίου εμβολιαστικό κέντρο και θα υπάρχει η δυνατότητα… Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ

Παροχή Διευκρινήσεων για την 03/2021 Διακήρυξη Φύλαξης με αριθ.πρωτ.11809/24-8-2021 και α.α.ΕΣΗΔΗΣ:135732.

Παροχή Διευκρινήσεων σύμφωνα με τα με αριθ.πρωτ.9989/10-9-2021 και αριθ.πρωτ.10005/15-9-2021 συνημμένα έγγραφά μας, για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σε… Continue Reading Παροχή Διευκρινήσεων για την 03/2021 Διακήρυξη Φύλαξης με αριθ.πρωτ.11809/24-8-2021 και α.α.ΕΣΗΔΗΣ:135732.

Παροχή Διευκρινήσεων για την 02/2021 Διακήρυξη Καθαριότητας με αριθ.πρωτ.11808/24-8-2021 και α.α.ΕΣΗΔΗΣ:134638.

Παροχή διευκρινήσεων σύμφωνα με τα συνημμένα με αριθ.πρωτ.9979, 9980, και 9981/9-9-2021 και 9988/10-9-2021 έγγραφά μας,   για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή… Continue Reading Παροχή Διευκρινήσεων για την 02/2021 Διακήρυξη Καθαριότητας με αριθ.πρωτ.11808/24-8-2021 και α.α.ΕΣΗΔΗΣ:134638.