ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Για την συντήρηση των βασικών servers με ανταλλακτικά για τα έτη 2023, 2024 και 2025

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                 Αθήνα,  19-01-2023 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 12580 Τμήμα  Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα Πληρ.:… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Για την συντήρηση των βασικών servers με ανταλλακτικά για τα έτη 2023, 2024 και 2025

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 9/1/2023

Αριθ.Πρωτ.Σύμβασης:  1 / 9-1-2023     Σύμβαση Ανάθεσης μεταξύ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  και  της Εταιρείας  «ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» … Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 9/1/2023

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση –υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών της εταιρείας OTS για το έτος 2023

22SYMV011928495 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση –υποστήριξη των  μηχανογραφικών εφαρμογών της… Continue Reading Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση –υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών της εταιρείας OTS για το έτος 2023

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος βαρέως τύπου για το έτος 2023

22SYMV011928149 ΣΎΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος βαρέως τύπου για το έτος… Continue Reading Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος βαρέως τύπου για το έτος 2023

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας για το έτος 2023

22SYMV011928391 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ η οποία έλαβε αρ. ΑΔΑ :  ΡΜΛΕ469Β7Α-ΩΑΝ    και ΑΔΑΜ: 22SYMV011928391

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                 Αθήνα,  02 – 12 – 2022 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 12340 Τμήμα  Προμηθειών Λεωφ. Συγγρού 136,… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ