Σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης για από 16/3/2022 έως και 31/12/2024

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ   CPV 79713000-5 (υπηρεσίες Φύλαξης)                                                          … Continue Reading Σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης για από 16/3/2022 έως και 31/12/2024

Πρόσκληση για τμηματική προμήθεια και εκτύπωση απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης) για τους αποφοιτήσαντες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου ΑΠ10690

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                       Αθήνα, 10 – 01 – 2022 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                         Αριθμ. Πρωτ.: 10690 Τμήμα  Προμηθειών Λεωφ.… Continue Reading Πρόσκληση για τμηματική προμήθεια και εκτύπωση απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης) για τους αποφοιτήσαντες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου ΑΠ10690

Πρόσκληση προμήθειας προϊόντων Microsoft ΑΠ 10691

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                       Αθήνα, 10 – 01 – 2022 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                         Αριθμ. Πρωτ.: 10691 Τμήμα  Προμηθειών Λεωφ.… Continue Reading Πρόσκληση προμήθειας προϊόντων Microsoft ΑΠ 10691

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΑΔΑ: 6ΑΛΖ469Β7Α-ΩΜΖ)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: 6ΑΛΖ469Β7Α-ΩΜΖΦορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 26/30-12-2021Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥΕίδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΑΔΑ: 6ΑΛΖ469Β7Α-ΩΜΖ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ OTS (ΑΔΑ: 9Ζ5Ο469Β7Α-2ΦΣ)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: 9Ζ5Ο469Β7Α-2ΦΣΦορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 24/30-12-2021Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ OTSΕίδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ OTS (ΑΔΑ: 9Ζ5Ο469Β7Α-2ΦΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPSS (ΑΔΑ: ΩΧΨ3469Β7Α-ΔΑ1)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: ΩΧΨ3469Β7Α-ΔΑ1Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 25/30-12-2021Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPSSΕίδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ /… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPSS (ΑΔΑ: ΩΧΨ3469Β7Α-ΔΑ1)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ POLYGLOT BOOKSTOR IKE (ΑΔΑ: 68ΙΥ469Β7Α-Ν8Ψ)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: 68ΙΥ469Β7Α-Ν8ΨΦορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 21/30-12-2021Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ POLYGLOT BOOKSTOR IKEΕίδος… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ POLYGLOT BOOKSTOR IKE (ΑΔΑ: 68ΙΥ469Β7Α-Ν8Ψ)