Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων.

  Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου στην εταιρεία «DIMEX ΕΙΔΗ… Continue Reading Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων.

ΣΥΜΒAΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας

    Σ Υ Μ Β Α Σ Η   ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας… Continue Reading ΣΥΜΒAΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ SERVERS ΤΟΥ DATA CENTER (ΑΔΑ: 68Ξ8469Β7Α-8Γ1)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: 68Ξ8469Β7Α-8Γ1Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 42/29-12-2020Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ SERVERS ΤΟΥ DATA CENTERΕίδος… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ SERVERS ΤΟΥ DATA CENTER (ΑΔΑ: 68Ξ8469Β7Α-8Γ1)