Σύμβαση ανάθεσης για άμεση επισκευή ανελκυστήρων.

Ανάθεση για Άμεση επισκευή ανελκυστήρων του Κεντρικού Κτηριακού Συγκροτήματος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στη συντηρήτρια εταιρεία «START… Continue Reading Σύμβαση ανάθεσης για άμεση επισκευή ανελκυστήρων.

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου για από 2022 έως 2024

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με ανοιχτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη… Continue Reading Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου για από 2022 έως 2024

Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων.

  Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου στην εταιρεία «DIMEX ΕΙΔΗ… Continue Reading Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων.

ΣΥΜΒAΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας

    Σ Υ Μ Β Α Σ Η   ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας… Continue Reading ΣΥΜΒAΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ SERVERS ΤΟΥ DATA CENTER (ΑΔΑ: 68Ξ8469Β7Α-8Γ1)

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης ΑΔΑ: 68Ξ8469Β7Α-8Γ1Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑριθμός Πρωτοκόλλου: 42/29-12-2020Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ SERVERS ΤΟΥ DATA CENTERΕίδος… Continue Reading ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ SERVERS ΤΟΥ DATA CENTER (ΑΔΑ: 68Ξ8469Β7Α-8Γ1)