Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλικία και Εγκληματικές Σταδιοδρομίες», του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής… Continue Reading Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλικία και Εγκληματικές Σταδιοδρομίες», του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική Οικονομική Ανάλυση», του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,… Continue Reading Πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική Οικονομική Ανάλυση», του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας», του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής… Continue Reading Πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας», του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,

Πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μετανάστευση και Εργασία», του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής… Continue Reading Πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μετανάστευση και Εργασία», του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.