ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 1123 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 763/τ.Γ’/04-04-2022, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 17962 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 694/τ.Γ’/24-03-2022, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για μετάταξη ενός/μίας μόνιμου/ης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    

Πρόσκληση – InSPIRE Webinar for Greek HEIs

Το ΑΠΘ, εταίρος του Προγράμματος InSPIREurope και συντονιστής του νεοϊδρυθέντος ελληνικού τμήματος του Δικτύου Scholars at Risk, διοργανώνει webinar με θέμα “Preparing Greek Academic Institutes to host Scholars at Risk“, στις 8 Φεβρουαρίου 2022, ώρα: 13.00-14.15. Απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και ακαδημαϊκά μέλη των… Continue Reading Πρόσκληση – InSPIRE Webinar for Greek HEIs

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 14366 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3030/τ.Γ’/10-12-2021, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 15227 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3030/τ.Γ’/10-12-2021, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την Ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τμήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ της Σχολής ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Γραμματεία                                                                                                                                       Αθήνα, 31.1.2022 Πληρ: Αναστασία Βογιατζή                                                                                                         Αρ. Πρωτ: 10744 Τηλ: 210 9201384 e-mail: koinpol@panteion.gr     προς τα μέλη Δ.Ε.Π. του… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την Ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τμήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ της Σχολής ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ