Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ 2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ… Continue Reading Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 , για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού… Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο” με MIS 5129449

Πρόσκληση Συνημμένα : Πρόσκληση με ΑΔΑ Αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 15382 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2986/τ.Γ’/03-12-2021, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 10846 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2842/τ.Γ’/22-11-2021, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών