Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο», του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του… Continue Reading Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο», του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Φιλοσοφία και Διεθνείς Σχέσεις», του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών… Continue Reading Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Φιλοσοφία και Διεθνείς Σχέσεις», του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πάντειον Πανεπιστήμιο

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 6ΖΠΒ46Μ924-24Λ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για… Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πάντειον Πανεπιστήμιο

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΔΑ: 6ΕΩΚ46Μ924-ΨΚΦ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022-2023 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο”

ΑΔΑ: 6ΕΩΚ46Μ924-ΨΚΦ Αθήνα, 14/12/2022 Αρ. πρωτ: 21953 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ,… Continue Reading Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΔΑ: 6ΕΩΚ46Μ924-ΨΚΦ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022-2023 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο”

Προκήρυξη μιας θέσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο “Φύλα και Κοινωνική Πολιτική”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών… Continue Reading Προκήρυξη μιας θέσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο “Φύλα και Κοινωνική Πολιτική”

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Εγκληματολογικών Θεωριών», του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του… Continue Reading Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Εγκληματολογικών Θεωριών», του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Προκήρυξη μιας θέσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο: “Πολιτική Επιστήμη: Κομματικός ανταγωνισμός και Πολιτική Επικοινωνία”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, της Σχολής… Continue Reading Προκήρυξη μιας θέσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο: “Πολιτική Επιστήμη: Κομματικός ανταγωνισμός και Πολιτική Επικοινωνία”

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στη διδασκαλία και έρευνα των Κοινωνικών Επιστημών», του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, της Σχολής… Continue Reading Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στη διδασκαλία και έρευνα των Κοινωνικών Επιστημών», του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Κοινωνία στην Σύγχρονη Ελλάδα», του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών… Continue Reading Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Κοινωνία στην Σύγχρονη Ελλάδα», του Τμήματος Κοινωνιολογίας.