ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 7078 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1632/τ.Γ’/08-07-2022, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος Kοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος Kοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος Kοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:60ΘΥ46Μ924-Λ9Χ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022-2023 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο”, με MIS 5180743

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:60ΘΥ46Μ924-Λ9Χ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022-2023… Continue Reading Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:60ΘΥ46Μ924-Λ9Χ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022-2023 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο”, με MIS 5180743

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 6631 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1417/τ.Γ’/17-06-2022, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα… Continue Reading Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανακοινώνεται ότι, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 6324 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1423/τ.Γ’/17-06-2022, για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Προκήρυξης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Στατιστική με Έμφαση στην Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών” (Τμήμα Στατιστικής, Ο.Π.Α.)

Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Τηλέφωνο : 210 8203111 Email: xkiki@aueb.gr Αθήνα : 16-06-2022 Αριθμ. Πρωτ.: 3184 ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:… Continue Reading Προκήρυξης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Στατιστική με Έμφαση στην Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών” (Τμήμα Στατιστικής, Ο.Π.Α.)