Κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπος μετάφρασης των χορηγούμενων από το Πανεπιστήμιο εγγράφων, που ισχύει από 1ης… Continue Reading Κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Αλλαγή στον τρόπο ταυτοποίησης του Cert Manager – Υπουργική Απόφαση 27499 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 3682/Β/10-8-2021

Σας ενημερώνουμε ότι από 10-08-2021 τέθηκε σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση 27499 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 3682/Β/10-8-2021 βάσει της οποίας… Continue Reading Αλλαγή στον τρόπο ταυτοποίησης του Cert Manager – Υπουργική Απόφαση 27499 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 3682/Β/10-8-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Στατιστική” (Τμήμα Στατιστικής, Ο.Π.Α.)

Aνακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της… Continue Reading Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Στατιστική” (Τμήμα Στατιστικής, Ο.Π.Α.)