ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Στατιστική” (Τμήμα Στατιστικής, Ο.Π.Α.)

Aνακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της… Continue Reading Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Στατιστική” (Τμήμα Στατιστικής, Ο.Π.Α.)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του… Continue Reading ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ