Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ Δια του παρόντος, σας διαβιβάζουμε τη με αρ. 90817/Ζ1/26-7-2021 Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό,… Continue Reading Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με ονομασία «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs – Max Weber Scholarships»

Σύμφωνα με την από 20/7/2021 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μεταδιδακτορική έρευνα του Ι.Κ.Υ.  – Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με ονομασία… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με ονομασία «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs – Max Weber Scholarships»

Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) – «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020»

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση με Αριθ. 83753/Ζ1/12-7-2021, το ΙΚΥ θα προκηρύξει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα… Continue Reading Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) – «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020»

Σχετικά με την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2021 έως και 14/7/2021 – Οδηγίες / General instructions for the admission to Higher Education in Greece for foreigners

Από Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, οι αλλοδαποί-αλλογενείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή… Continue Reading Σχετικά με την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2021 έως και 14/7/2021 – Οδηγίες / General instructions for the admission to Higher Education in Greece for foreigners

Διακοπή Λειτουργίας Web εφαρμογής Φοιτητολογίου Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 μεταξύ 16:00-17:00

Λόγω εργασιών συντήρησης της GuNet οι εφαρμογές Δηλώσεων Μαθημάτων/Αναλυτικής Βαθμολογίας για τους Φοιτητές και Εισαγωγή Βαθμολογίας για τα μέλη ΔΕΠ,… Continue Reading Διακοπή Λειτουργίας Web εφαρμογής Φοιτητολογίου Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 μεταξύ 16:00-17:00

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό.

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου(μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους2018-2019 από τα έσοδα… Continue Reading Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

(Α) Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα… Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ