Η ΒιΚεΠ προσφέρει υπηρεσίες για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες. Συγκεκριμένα, παρέχεται σταθμός εργασίας Η/Υ, στον οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικόSUPERNOVA Reader Magnifier, που συνδυάζει μεγέθυνση και ανάγνωση οθόνης ταυτόχρονα με απεικόνιση σε  πινακίδα Braille, καθώς και τα ακόλουθα προγράμματα: Το PhonAesthesia Visual, για να ακούει ο χρήστης ελληνική φωνή υψηλής ποιότητας. Το WinBraille, για την μετατροπή ενός κειμένου σε μορφή εκτυπώσιμη σε Braille. Ο Η/Υ συνοδεύεται από έναν εκτυπωτή Braille μηχανογραφικού χαρτιού, ένα σαρωτή και μία πινακίδα Braille. Για τους μερικώς βλέποντες και όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν μεγέθυνση κατά την ανάγνωση η Βιβλιοθήκη διαθέτει κλειστό κύκλωμα μεγέθυνσης τεκμηρίων με οθόνη 19 ιντσών.

Τα τελευταία χρόνια μέσω του προγράμματος «Εθελοντών για τους Φοιτητές με Αναπηρίες» συνεργάζεται με φοιτητές που συνεισφέρουν στη δημιουργία προσβάσιμων βιβλίων, είτε με ηχογράφηση βιβλίων, είτε με την επιμέλεια σαρωμένων κειμένων.

AMELib

Ακόμη η ΒιΚεΠ είχε την ευθύνη για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία της AMELiB (www.amelib.seab.gr), της πρώτης ψηφιακής βιβλιοθήκης για φοιτητές με προβλήματα όρασης, που υλοποιήθηκε ως μέρος του προγράμματος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Σύγκλισης». Λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού για την οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών προσβασιμότητας των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.