Σήμερα στη ΒιΚεΠ εργάζονται περίπου 15 άτομα με διαφορετικές σχέσεις εργασίας (μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ.) Η πλειοψηφία του προσωπικού είναι εξειδικευμένη με σπουδές στην Επιστήμη της Πληροφόρησης (Αρχειονομία & Βιβλιοθηκονομία), αλλά και ταυτόχρονα με σπουδές Κοινωνικών Επιστημών. Η ΒιΚεΠ είναι αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Με βάση τη πρόταση του νέου Οργανογράμματος αποτελείται από τέσσερα Τμήματα:

  1. Τμήμα Υπηρεσιών Πρόσβασης και Εξυπηρέτησης Χρηστών.
  2. Τμήμα Ανάπτυξης συλλογής
  3. Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας υλικού
  4. Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης