Η ΒιΚεΠ συμμετέχοντας σε συνεργατικά σχήματα αλλά και υιοθετώντας λογισμικό ανοικτού κώδικα, αναπτύσσει τις δικές της ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες και διαθέτει ελεύθερα. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακά αποθετήρια και γενικότερα συστήματα οργάνωσης γνώσης που έχει αναπτύξει το ειδικευμένο προσωπικό της ΒιΚεΠ, τα οποία αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες. Η ΒιΚεΠ έχει αναπτύξει και συντηρεί σήμερα τις παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες:

Το βασικό σημείο επικοινωνίας της ΒιΚεΠ με τους χρήστες της αποτελεί η κεντρική πύλη της Βιβλιοθήκης. Η νέα προσβάσιμη ιστοσελίδα της είναι σε ανοικτό λογισμικό wordpress και στην εποχή της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως αιτήματα ενεργοποίησης λογαριασμού, δανεισμού, έκδοσης βεβαιώσεων, άμεσων ερωτήσεων κ.α.

Στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η ΒιΚεΠ, συνεργαζόμενη με άλλες 25 βιβλιοθήκες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, προμηθεύτηκε ένα νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για το σύνολο των εργασιών μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης: κατάλογος και καταλογογράφηση, διαχείριση περιοδικών, παραγγελίες και παραλαβές.

Με το νέο σύστημα επιτυγχάνεται η ενιαία και ομογενοποιημένη παρουσίαση των βιβλιογραφικών εγγραφών, για ένα μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών, η εξοικονόμηση εργάσιμου χρόνου για την καταλογογράφηση των βιβλίων και άλλου υλικού. Ακόμα, βασίζεται σε νέες τεχνολογίες αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας και πλούσιων προσωποποιημένων υπηρεσιών για τους χρήστες.

Η ΒιΚεΠ το 2014 προμηθεύτηκε τεχνολογίες ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification – RFID). Το RFID μπορεί να διαχειριστεί τις εξής τρείς βασικές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών: α) διαδικασία κυκλοφορίας του υλικού, β) οργάνωση του υλικού (απογραφή, εντοπισμός και αναδιοργάνωση του υλικού στα ράφια της βιβλιοθήκης) γ) βελτίωση της ασφάλειας του υλικού. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως σύστημα εντοπισμού, καθιστώντας ευκολότερη και γρηγορότερη τη διαδικασία δανεισμού και επιστροφής των τεκμηρίων, ελέγχοντας με ακρίβεια τη διαχείριση του υλικού.

Η ΒιΚεΠ σχεδίασε και υλοποίησε με την αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων τη δημιουργία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου: ΠΑΝΔΗΜΟΣ (ΠΑΝτειακές ΔΗΜΟΣιεύσεις).

Η “Πάνδημος” εκκινώντας ως ένα αποθετήριο κατάθεσης μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών (institutional mandate) του Παντείου, σταδιακά μετεξελίχθηκε σε έναν ευρύτερο χώρο δημοσίευσης επιστημονικού υλικού των κοινωνικών επιστημών, με ενσωμάτωση άρθρων από περιοδικών & συνέδρια οδήγησε στην δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου που περιλαμβάνει σήμερα περί τις 17.000 εγγραφές περιγραφής ψηφιακών αντικειμένων (κείμενα διατριβών, φωτογραφιών, άρθρα και βιβλία). Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Γκρίζα βιβλιογραφία (διδακτορικά, μεταπτυχιακά, σημειώσεις μαθημάτων).
  • Περιοδικά κοινωνικών επιστημών (Ουτοπία, Σύγχρονα Θέματα, Τετράδια, Δοκιμές, κ.ά.)
  • Συνέδρια της επιστημονικής κοινότητας
  • Δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου
  • Ιστορικό και Φωτογραφικό Αρχείο του Πανεπιστημίου
  • Ψηφιοποιημένα σπάνια βιβλία από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν και να κατεβάσουν τα άρθρα αυτά μέσω του παγκόσμιου ιστού ακόμη και από το σπίτι τους, αλλά οι εγγραφές του ευρετηριάζονται από το scholar google.

Η ΒιΚεΠ ήταν υπεύθυνη στο πλαίσιο της Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του Σ.Ε.Α.Β για το σχεδιασμό της υπηρεσίας εντοπισμού λογοκλοπής http://plagiarism.seab.gr/, η οποία είναι σήμερα σε δοκιμαστική φάση, αλλά η τελική της ανάπτυξη θα παρέχει τη δυνατότητα, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, να εκτιμά την πιθανότητα λογοκλοπής στη γκρίζα βιβλιογραφία, αντιπαραβάλλοντας χωρίο – χωρίο όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην Βάση Δεδομένων της.

Το Open Journal Systems (OJS) δημιουργήθηκε από το Public Knowledge Project και αποτελεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση και τη δημοσίευση ακαδημαϊκών περιοδικών. Οποιοσδήποτε μπορεί να κατεβάσει και να εγκαταστήσει ελεύθερα το λογισμικό στο δικό του διακομιστή και στη συνέχεια να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται μέσω της πλατφόρμας τη δική του περιοδική έκδοση (υποβολή άρθρων, επιμέλεια, δημοσίευση, πιθανές συνδρομές κλπ). Αποτελεί στην ουσία την πιο διαδεδομένη πλατφόρμα στο είδος της παγκοσμίως και τή χρησιμοποιούν πάνω από 10.000 περιοδικά. Η ΒιΚεΠ, σκοπεύοντας στη γνωριμία των μελών του πανεπιστημίου με το OJS και στη διάχυση του ερευνητικού έργου του ιδρύματος, κάνει χρήση της πλατφόρμας έχοντας ήδη ανεβάσει όλα τα τεύχη του περιοδικού “Δοκιμές”. Την πλατφόρμα χρησιμοποιεί επίσης και το περιοδικό Urban Crime του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η ΒιΚεΠ ανέπτυξε από το 2016, σε συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, την ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων και της βιβλιογραφίας τους. Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις.

Η ΒιΚεΠ είναι υπεύθυνη για την οριζόντια υποστήριξη του έργου και έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό, την κατάρτιση των ομάδων τοπικής υποστήριξης, την παροχή οδηγιών ανάπτυξης και υπηρεσιών φιλοξενίας των ανοικτών μαθημάτων, την υποστήριξη της ζωντανής μετάδοσης και της καταγραφής των διαλέξεων, αλλά και την επεξεργασία του πολυμεσικού υλικού. Οργανώνει σεμινάρια των μελών ΔΕΠ, ή σε ατομικό συμβουλευτικό επίπεδο για τη χρήση της υπηρεσίας. Ακόμα, εξασφαλίζει τη πρόσβαση στις βιβλιογραφία και τη νομιμότητα της άδειας χρήσης τους, όπου δεν είναι ελεύθερη.

6. Υποστήριξη του προγράμματος διανομής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ   https://eudoxus.gr/

Στο πρόγραμμα διανομής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ, που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, η ΒιΚεΠ έχει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο: Δέχεται τις επιστροφές συγγραμμάτων που παραδόθηκαν εσφαλμένα στους φοιτητές, για να προχωρήσουν στις νέες δηλώσεις συγγραμμάτων και μαθημάτων αντίστοιχα. Ενώ, με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων διανέμει έναν μεγάλο αριθμό τίτλων και αντιτύπων από τις παραπάνω επιστροφές στους φοιτητές.