Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΒιΚεΠ) βρίσκεται στο νεοκλασικό κτίριο διοίκησης και εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους, συνολικά 2500 τ.μ. περίπου. Σκοπός της ΒιΚεΠ είναι η κάλυψη, η υποστήριξη, η προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, και η διεύρυνση των ακαδημαϊκών στόχων και του κοινωνικού ρόλου του Παντείου Πανεπιστημίου. Για αυτόν το σκοπό η Βιβλιοθήκη έχει αυτοματοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της και αναπτύσσει τις έντυπες, ηλεκτρονικές και ψηφιακές συλλογές της καθώς και τις διαδικτυακές της υπηρεσίες. Παράλληλα συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πόρων.

Η ΒιΚεΠ από τον Οκτώβριο του 1991 άρχισε την αναδιοργάνωσή της και τον εκσυγχρονισμό της, όπου μια πενταετία αργότερα με την αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ του Α’ και Β’ Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης (ΚΠΣ) μετατράπηκε σε μια βιβλιοθήκη σύγχρονων απαιτήσεων, με μεγάλο αριθμό χρηστών και ίσως το πιο μαζικό και ζωντανό χώρο ολόκληρου του Πανεπιστημίου. Υπήρξε αν όχι η πρώτη, αλλά σίγουρα μία από τις πρώτες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες στον ελληνικό χώρο που, συγκεντρώνοντας το υλικό της (βιβλία και περιοδικά) από διάφορα σπουδαστήρια και επιμέρους βιβλιοθήκες, υλοποιεί το διεθνές πρότυπο για τη δημιουργία Κεντρικής πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης με συγκέντρωση και πλήρη έλεγχο του υλικού και των υπηρεσιών της.