Η Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, όπως και οι τρεις άλλες Σχολές του Παντείου Πανεπιστημίου, ιδρύθηκε το 2013, και αποτελείται από τα Τμήματα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.

Μέσω του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και ευρύτερα επιστημονικού έργου της, η Σχολή διερευνά ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στους τομείς των διεθνών σχέσεων και των στρατηγικών σπουδών, του διεθνούς δικαίου, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της δημόσιας πολιτικής, της επικοινωνίας (τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο), των μέσων (έντυπων και ψηφιακών) και της πολιτιστικής διαχείρισης.

Στόχος της Σχολής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών στα συναφή επιστημονικά πεδία, όπως και η προετοιμασία τους για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απόφοιτες και απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής στελεχώνουν με επιτυχία, μεταξύ άλλων το Διπλωματικό Σώμα, τα Γραφεία Τύπου και Ενημέρωσης, τα έντυπα, ηλεκτρονικά και ψηφιακά ΜΜΕ.

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ υποστηρίζεται από ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα μελετών και εργαστήρια που στελεχώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. Τα Τμήματα της Σχολής και τα μέλη ΔΕΠ αναπτύσσουν μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 
Η Σχολή μεριμνά για τον συνεχή εμπλουτισμό και ανανέωση του περιεχομένου σπουδών ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης και να ανταποκρίνεται όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής μας.