Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και επιστημονικής συνεργασίας των δύο φορέων. Ενδεικτικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

· Συμπόσια και συνέδρια πάνω σε θέµατα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος και των δύο Μερών (π.χ. σχετικά µε την σηµασία της ναυτιλίας, την ιστορία του Πειραιά, την ιστορία του προσφυγικού ζητήματος, τη μετανάστευση, την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας κλπ.].

· Διοργάνωση σεμιναρίων για το ευρύ κοινό σε διαφόρους θεματικούς κύκλους (π.χ. για θέµατα τέχνης και πολιτισμού, για θέµατα εξωτερικής πολιτικής, για θέµατα Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας, Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, Εκπαίδευσης, Βιοηθικής, Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, κλπ.).

· Εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

· Διοργάνωση σεμιναρίων με ενδεικτική θεματολογία:

Σεμινάρια Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου και Ενωσιακού Δικαίου σε Δημοσίους Υπαλλήλους και Υπαλλήλους Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, καθώς και σεμινάρια Ανθρωπιστικού Δικαίου.

· Σεμινάρια επιμόρφωσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην ιστορία και στην µνήµη, στην ενδοσχολική βία και σε ειδικά θέµατα αιχμής όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία κλπ. για καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης

· Σεμινάρια σχετικά µε τα πολιτιστικά δικαιώµατα, την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και τη µουσειολογία.

· Σεμινάρια και θερινά σχολεία σε συνεργασία και µε αλλοδαπά Πανεπιστήμια µέσω του Προγράµµατος Erasmus σε ποικίλους τοµείς (π.χ. σε θέµατα Iστορίας, Διεθνούς Δικαίου, Ψυχολογίας, Δημόσιας Διοίκησης, Ευρωπαϊκής ταυτότητας, πολιτιστικών αξιών, προστασίας ατομικών δικαιωμάτων, διαπολιτισµικότητας, σεμινάρια για ευπαθείς οµάδες όπως τα παιδιά και οι μετανάστες).

Περισσότερες πληροφορίες για το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στο: http://www.laskaridisfoundation.org/

Βρείτε το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στο Facebook & στο Twitter