Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και τη διενέργεια ερευνητικών δράσεων σε θέματα ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφοράς. Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • συνδιοργάνωση ημερίδων και δράσεων σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο, την ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση,
  • εισηγήσεις στελεχών της ΕΑΔ στους φοιτητές του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ σε θεματικές αρμοδιότητας της Αρχής και
  • απασχόληση φοιτητών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY στην ΕΑΔ, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.
  • δράσεις παροχής τεχνογνωσίας για θέματα εσωτερικού ελέγχου προς τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της καθώς και την κατάρτιση των στελεχών της,
  • δράσεις που αφορούν στην από κοινού ανάπτυξη και ανάλυση δεικτών εκτίμησης της ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς στην Δημόσια Διοίκηση, καθώς και στην ανάθεση θεμάτων διπλωματικών εργασιών και μελετών σε αντικείμενα αρμοδιότητας της ΕΑΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΑΔ στο: https://aead.gr/

Βρείτε την ΕΑΔ στο Facebook