Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο την προώθηση της διασύνδεσης του ακαδημαϊκού χώρου με την αγορά εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους. Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Τη συνεργασία και ανάληψη κοινών συνεργειών για την προώθηση, υλοποίηση, ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δράσης με την επιχειρηματικότητα και την εργασία.
  • Σχεδιασμό ή δημιουργία κοινών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
  • Συνεργασία μεταξύ φορέων του ΕΕΑ και ερευνητικών ομάδων του Παντείου Πανεπιστημίου, ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών), φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), μελών της Διοίκησης του ΕΕΑ, στελεχών αυτού, μελών του, επαγγελματιών και εν γένει μελών της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

  • Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση επιχειρηματιών, επαγγελματιών και εργαζομένων.
  • Συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς, φορείς καινοτομίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, πρεσβείες ξένων χωρών, Επιμελητήρια του εξωτερικού και διμερή Επιμελητήρια για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΕΑ στο: https://www.eea.gr/

Βρείτε το EEA στο Facebook & στο Twitter