Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο την από κοινού υποστήριξη και προώθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας και γενικότερα την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού. Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών και εκπαιδευτικών συνεδρίων, διαλέξεων και σεμιναρίων με κεντρικό θέμα την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την εκπαίδευση.
  • Την από κοινού προώθηση ελληνικών βιβλίων, εκδόσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

  • Την προβολή και προώθηση του κοινού παραγόμενου έργου τους, με την σύνταξη ενημερωτικού υλικού και δελτίων τύπου συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων.
  • Την πρακτική άσκηση φοιτητών και φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΙΠ στο: https://hfc-worldwide.org/athens/

 Βρείτε το ΕΙΠ στο Facebook