Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ο Δήμος Καλλιθέας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των δύο φορέων. Ενδεικτικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

· Συνδιοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και των δύο Μερών τα οποία θα συμβάλλουν στην ειδική επιμόρφωση αιρετών, στελεχών, υπαλλήλων του Δήμου µε στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους δημότες.

· Συνεργασία σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, αφορούν στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες και μπορούν να υποστηριχθούν από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα του Παντείου Πανεπιστηµίου τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε διδακτορικό επίπεδο.

· Ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους των μερών για την ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πρόνοια και συνοχή και εν γένει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

· Διοργάνωση σεμιναρίων με ενδεικτική θεματολογία:

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολικού εκφοβισμού, Ενδοοικογενειακής βίας, Διοικητικού Δικαίου, Δικαίου ΕΕ, Δημοσιονομίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομίας. Ειδικά θεματικά σεμινάρια για θέµατα αιχμής όπως ενδεικτικά ο ρατσισµός και η ξενοφοβία, το δίκαιο, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, ζητήματα που αφορούν στους πρόσφυγες/µετανάστες κ.λπ., επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, αντιμετώπιση κρίσεων, βέλτιστη διαχείριση του εργασιακού δυναμικού κλπ.

· Παροχή υποστήριξης του Παντείου Πανεπιστηµίου προς το Δήμο Καλλιθέας σε ζητήµατα που αφορούν διοικητικές διαδικασίες, κοινωνικές έρευνες, ευρωπαϊκά θέµατα κλπ. µε επιμόρφωση εκπαίδευση στελεχών του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δήμο Καλλιθέας στο: http://www.kallithea.gr/

Βρείτε το Δήμο Καλλιθέας στο Facebook