Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ο Δήμος Αιγάλεω , υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διενέργεια συνεργειών σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων. Ενδεικτικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του σχεδιασμού, της από κοινού συγγραφής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.
  • Την από κοινού διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
  • Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.
  • Τη διάθεση εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, κ.λπ.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

  • Τη σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα.
  • Τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητών πρακτικής άσκησης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του Πανεπιστημίου στις δράσεις και στις υπηρεσίες του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δήμο Αιγάλεω στο: https://www.aigaleo.gr/

Βρείτε το Δήμο Αιγάλεω στο Facebook & στο Twitter