Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ανασφάλιστων Φοιτητών

Σύμφωνα με το Ν. 4452/2017 & 3 του άρθρου 31, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του Ν.4368/2016 άρθρο 33, οι ανασφάλιστοι φοιτητές δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με την γνωστοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. Με την εφαρμογή του Ν.4452/2017 δεν εκδίδονται βιβλιάρια υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές.

Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Προκειμένου να εκδοθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, η υπηρεσία θα ελέγχει την περίπτωση, εάν ο φοιτητής καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιείται από τα στοιχεία  του  Μητρώου ασφαλισμένων  Πολιτών, που τηρούνται στην ΗΔΙΚΑ.  (Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών- Εγκύκλιος 171598/Ζ1-12/10/2017).

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ η Αστυνομικό Τμήμα.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://merimna.panteion.gr τα παρακάτω έντυπα.

Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Είναι απαραίτητο να υποβληθεί η αίτησή σας, για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επεξεργασίας της από την αρμόδια υπηρεσία

  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά και απαιτούνται για την οριστική υποβολή της αίτησης.
  • Υπάρχουν πεδία (προσωπικά στοιχεία), τα οποία ενημερώνονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου. Πριν από την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε όπως επαληθεύσετε την ορθότητα των στοιχείων, σε περίπτωση διαφοροποίησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματός σας, για την έγκαιρη διόρθωση τους.
  • Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνονται από τον ενδιαφερόμενο, «σκανάρονται» και σε συνημμένα αρχεία, κατατίθενται στην υπηρεσία (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 & 2)
  • Αίτηση έκδοσης Ε.Κ.Α.Α. (Υπόδειγμα 1)
  • Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ