Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Τμήμα Ξένων Γλωσσών με αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδάσκονται η αγγλική, γαλλική, ιταλική και ρωσική γλώσσα ενώ προσφέρονται και μαθήματα περσικών. Προγραμματίζεται επίσης η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Η επαρκής γνώση μιας ξένης Γλώσσας από αυτές που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο αποτελεί προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου. Η αναγνώριση της γνώσης ξένης γλώσσας μπορεί να γίνει είτε με την κατάθεση πτυχίου στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, είτε με εξέταση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Πρόγραμμα εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Διδάσκοντες Ξένων Γλωσσών

Αγγλική Γλώσσα

Γαλλική  Γλώσσα 

Ιταλική  Γλώσσα

Ρωσική  Γλώσσα

Ανακοινώσεις Ξένων Γλωσσών