ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Προϋποθέσεις για τη Λήψη Πτυχίου

Για τη λήψη Πτυχίου σε όλα τα τμήματα είναι υποχρεωτική η επαρκής γνώση Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.

Ο φοιτητής ανακηρύσσεται πτυχιούχος την τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία ολοκλήρωσε τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι η προηγούμενη αναγνώριση της ξένης γλώσσας.

Συνεπώς, όσοι φοιτητές έχουν ως εκκρεμότητα την κατάθεση τίτλου ξένης γλώσσας και επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι οφείλουν να το καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία επιθυμούν να λάβουν πτυχίο (Εσωτερικός κανονισμός Πανεπιστημίου  άρθρα 55 & 56 https://www.panteion.gr/to-panepistimio/esoterikos-kanonismos/ )

Όσοι φοιτητές καταθέσουν τον τίτλο της ξένης γλώσσας μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία συγκέντρωσαν 240 ECTS σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, θα ανακηρυχθούν πτυχιούχοι κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο.

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας – Email: kefitmer@panteion.grΤηλέφωνα επικοινωνίας: 2109201641 – 210 9201642

Πρόγραμμα διδασκαλίας

 

Διδάσκοντες Ξένων Γλωσσών

Αγγλική Γλώσσα

Γαλλική  Γλώσσα 

Ιταλική  Γλώσσα

Γερμανική γλώσσα 

Ανακοινώσεις Ξένων Γλωσσών