• Δικαιούχοι, Διαδικασίες για την παροχή δωρεάν στέγαση στους φοιτητές του Παντείου (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου)
  • Δικαιούχοι δωρεάν στέγασης είναι:

Όλοι οι ενεργοί φοιτητές του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, μέσω WEB εφαρμογής: https://merimna.panteion.gr

Τρόπος μοριοδότησης των αιτήσεων

Επικοινωνία με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας – Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών