Στέγαση Φοιτητών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου, δικαιούχοι δωρεάν στέγασης είναι οι ενεργοί φοιτητές του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών. Η παροχή δωρεάν στέγασης δίνεται κατά προτεραιότητα και λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω Web εφαρμογής, με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

· Οδηγίες και Υποβολή Αίτησης Στέγασης ΕΔΩ

· Τρόπος Μοριοδότησης Αιτήσεων ΕΔΩ

 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Email επικοινωνίας: kefitmer@panteion.gr

Τηλέφωνα: 2109201641-2109201642-2109201141