Όλοι οι φοιτητές προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ Φ.5/68533/Β3 18-6-2012 έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης. Η σίτιση παρέχεται στο Εστιατόριο του Πανεπιστημίου (Λαγουμιτζή 15-17). Το Εστιατόριο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας (πρωί, μεσημέρι και βράδυ) εκτός από τις διακοπές των Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού. Όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας, τα γεύματα προσφέρονται σε πακέτο, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Εστιατορίου, καθημερινά  από 12:00 έως 19:00 σε συνεχή ροή.

Δικαιούχοι, Διαδικασίες για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ

(σύμφωνα με τη ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012)

Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι:

α. όλοι οι ενεργοί φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών

β. οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας.

γ. αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας

Διαδικασία για την απόκτηση δικαιώματος δωρεάν σίτισης

1.Ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση με τα προβλεπόμενα από τη κοινή υπουργική απόφαση(Φ5/68535/Β3/18-06-2012) δικαιολογητικά, εντός προθεσμιών που ορίζονται από την επιτροπή φοιτητικής μέριμνας

2. Το τμήμα φοιτητικής μέριμνας εισάγει αριθμό πρωτοκόλλου και διενεργεί τον αρχικό έλεγχο, για την πληρότητα των στοιχείων που κατατίθενται στην υπηρεσία

3. Η επιτροπή φοιτητικής μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά, και εξουσιοδοτεί την υπηρεσία για την ανακοίνωση των ονομάτων των δικαιούχων, στον πίνακα ανακοινώσεων ή στον ιστότοπο του Ιδρύματος

4. Η υπηρεσία χορηγεί στους δικαιούχους ειδική ταυτότητα (κάρτα σίτισης), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και το ακαδημαϊκό έτος του φοιτητή.

Επικοινωνία με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας – Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών