ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ

Μοριοδότηση βάσει εισοδηματικών κριτηρίων:

 

Ύψος Εισοδήματος

 

Ποσό

 

Μόρια

Εισόδημα0,00€ – 5.000€30
Εισόδημα5.001€ – 10.000€25
Εισόδημα10.001€ – 15.000€20
Εισόδημα15.001€ – 20.000€15
Εισόδημα20.001€ – 25.000€10
Εισόδημα25.001€ – 30.000€5
Εισόδημα30.001€  και άνω2

 

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείτε το εισόδημα των γονέων, το τελευταίο οικονομικό έτος και του φοιτητή εφόσον είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης.

Μοριοδότηση βάσει οικογενειακών κριτηρίων:

α/αΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜόρια
1Ορφανοί φοιτητές/τριες 
 α) από δυο (2) γονείς        6
 β) από ένα (1) γονέα                                                  3
2Γονείς διαζευγμένοι                          2
 

3

Για κάθε αδελφό/ή, φοιτητή/τρια σε πρώτο πτυχίο 

2

 

4

Για κάθε δεύτερο αδελφό/η, προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με  τη Φορολογική δήλωση  (Ε1) 

1

 

Για τις περιπτώσεις ισοβαθμιών, θα δίνεται προβάδισμα ως εξής:

  • Αναπηρία γονέα > 67%, από σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις Ν.3794/2009 (τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών, επειδή έχουν κινητικά προβλήματα)
  • Σοβαρό Πρόβλημα υγείας υποψηφίου.