ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 381/1998 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» οι αρμοδιότητες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας αφορούν σε θέματα στέγασης, σίτισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φοιτητών και την διακίνηση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Παράλληλα με την από 09/07/2008 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου στις αρμοδιότητες του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, εντάσσεται η λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης φοιτητών.

Αναλυτικότερα:

 ΣΙΤΙΣΗ

Από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους κατατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά για την δωρεάν σίτιση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του τμήματος φοιτητικής μέριμνας.

Από 15 Οκτωβρίου ξεκινάει αντίστοιχα η διαδικασία σίτισης των φοιτητών ERASMUS μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.

Η σίτιση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2016 η οποία προβλέπει τη λειτουργία Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας για τον έλεγχο όλων των αιτήσεων των φοιτητών.

Παράλληλα Συγκλητική Επιτροπή παρακολουθεί την λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους κατατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο στην υπηρεσία, αιτήσεις για την στέγαση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων (σύμφωνα με τις ανακοινώσεις).

Η ιδιόκτητη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου δεν λειτουργεί (υπό ανακαίνιση) ως εκ’ τούτου οι δικαιούχοι στέγασης φοιτητές, φιλοξενούνται στις εστίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ανασφάλιστων Φοιτητών

Σύμφωνα με το Ν. 4452/2017 & 3 του άρθρου 31, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του Ν.4368/2016 άρθρο 33, οι ανασφάλιστοι φοιτητές δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με την γνωστοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. Με την εφαρμογή του Ν. 4452/2017 δεν εκδίδονται βιβλιάρια υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές.

Ε.Κ.Α.Α

Σε όσους φοιτητές δεν είναι ασφαλισμένοι και επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό χορηγείται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, το Πανεπιστήμιο εκδίδει την ΕΚΑΑ κατόπιν αιτήσεως στην υπηρεσία μας.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σύμφωνα με το Ν. 4452/2017 για τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις δίνεται επίδομα χιλίων ευρώ. Η έναρξη των αιτήσεων, ανακοινώνεται από το υπουργείο Παιδείας. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Κ.Ε.ΦΟΙ

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών χορηγούνται

  • · βεβαιώσεις σπουδών
  • · πιστοποιητικά στρατολογίας
  • · αναλυτικές βαθμολογίες
  • · βεβαιώσεις εφορίας
  • · αντίγραφα πτυχίων
  • · βεβαιώσεις στεγαστικού επιδόματος για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΞΕΝΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο διδάσκονται η αγγλική, γαλλική, και ιταλική γλώσσα ενώ προσφέρονται προς διδασκαλία μαθήματα ρωσικών. Η επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Η αναγνώριση ξένης γλώσσας μπορεί να γίνει με τη κατάθεση πτυχίου, Αγγλικών, ή Γαλλικών, Ιταλικών, Γερμανικά. Περισσότερες πληροφορίες στις ξένες γλώσσες.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας-Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών λειτουργεί καθημερινά από 08:00 έως 14:30.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 2109201141, 2109201641, 2109201642

Email: kefitmer@panteion.gr