Ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης επικεντρώνεται στην ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του πανεπιστημίου μας για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης αναπτύσσεται η συνεργασία και δικτύωση με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιους οργανισμούς για την προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών/αποφοίτων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:  

 1. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 2. Πληροφόρηση για εκπαιδευτικά θέματα
 3. Δικτύωση φοιτητών & αποφοίτων με την αγορά εργασίας
 4. Ηλεκτρονική ενημέρωση φοιτητών & αποφοίτων
 5. Συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητα

Πληροφόρηση για εκπαιδευτικά θέματα

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης σχετίζονται, επιπλέον, με την επικοινωνία και πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων μας για θέματα που αφορούν:

 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Υποτροφίες δημόσιων φορέων και κληροδοτημάτων
 • Προγράμματα κινητικότητας νέων
 • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σεμινάρια, ημερίδες, εκδηλώσεις

Δικτύωση φοιτητών & αποφοίτων με την αγορά εργασίας

Μερικές από τις κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης στους φοιτητές & αποφοίτους του πανεπιστημίου μας είναι οι παρακάτω:

 • Πληροφόρηση και αναζήτηση θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωση με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και δημόσιους οργανισμούς
 • Προώθηση βιογραφικών σημειωμάτων στο πλαίσιο της δικτύωσης των φοιτητών & αποφοίτων μας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Οργάνωση Ημερίδων με θέματα που αφορούν τόσο την εκπαίδευση όσο και την αγορά εργασίας

Ηλεκτρονική ενημέρωση φοιτητών & αποφοίτων

Επιπλέον, το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει εξατομικευμένη  εξυπηρέτηση μέσω email (kefitmer@panteion.gr ) ενώ παράλληλα οι φοιτητές και απόφοιτοί μας μπορούν να έχουν καθημερινή ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης (http://www.diasyndesi.panteion.gr ) μέσω της οποίας παρέχεται πληροφόρηση για :

 • Υποτροφίες
 • Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών http://www.panteion.gr/
 • Σεμινάρια-Συνέδρια

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών/αποφοίτων

Το Γραφείο Διασύνδεσης εξυπηρετεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές/αποφοίτους καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες 08:30-14:30.

Γραφείο διασύνδεσης

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στο σύνδεσμο

Επικοινωνία