Οι απόφοιτοι των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους φοιτούν σε ένα ισχυρό και άρτια δομημένο διεπιστημονικό περιβάλλον που τους εξασφαλίζει επαγγελματικές προοπτικές απασχόλησης σε νευραλγικά πεδία της κοινωνικής, πολιτικής, θεσμικής, εκπαιδευτικής, οικονομικής, επικοινωνιακής δραστηριότητας της χώρας και διεθνώς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Η διδακτική, η επιστημονική και η ερευνητική δραστηριότητα ανανεώνονται διαρκώς ώστε να συνδέουν τα προγράμματα σπουδών με τις συνεχείς εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν οι απόφοιτοι του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι διευρυμένες επαγγελματικές επιλογές των αποφοίτων έχουν ιδιαίτερο βάρος στην στοχοθεσία του κάθε Τμήματος και αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην φυσιογνωμία, στις επιδιώξεις και στην επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Τα πεδία απορρόφησης των αποφοίτων του Παντείου με μια ματιά:
• Δημόσια Διοίκηση
• Τοπική Αυτοδιοίκηση
• Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
• Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
• Επιχειρήσεις, Τραπεζικός Τομέας
• Μέσα Επικοινωνίας, Επικοινωνιακοί Οργανισμοί, Δημοσιογραφικοί Όμιλοι
• Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ
• Πολιτιστικοί Φορείς και Οργανισμοί
• Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικά Ινστιτούτα (Δημόσια και Ιδιωτικά)
• Βιβλιοθήκες, Δημόσια και Ιδιωτικά Αρχεία
• Δημόσια Υγεία και Πρόνοια – Υγεία στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Ιδρύματα, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί….)
• Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη