ΑΓΓΛΙΚΆ: eplemmenou@yahoo.gr        ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ         ΤΗΛ.6976899185 

 ΓΑΛΙΚΑ:  mar.sintixaki@panteion.gr      ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ                   ΤΗΛ.6945665950 

 ΙΤΑΛΙΚΑ: katerina_papameleti@yahoo.gr  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗ    ΤΗΛ. 6937358266 

                 ndanezis@panteion.gr                ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ          ΤΗΛ. 6945437939    

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: d.zeppos@panteion.gr         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΠΠΟΣ            ΤΗΛ. 6974649981 

 ΡΩΣΙΚΑ: e.andreichenko@panteion.gr      ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΪΤΣΕΝΚΟ         ΤΗΛ.  6936341721