ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, επιβάλλεται να παρακολουθείτε την εξέλιξη της, προκειμένου να διαπιστώσετε την Έγκριση/ Απόρριψη ή την υποχρέωση σας, για υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Διαδικασία υποβολής τίτλων ξένων γλωσσών

Οδηγίες

Δεκτοί γίνονται τίτλοι οι οποίοι είναι επικυρωμένοι από δικηγόρο (δεν απαιτείται μετάφραση) ή βεβαίωση γνησιότητας από τον φορέα που έχει εκδώσει τον τίτλο, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

Η κατάθεση τίτλου ξένης γλώσσας γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://merimna.panteion.gr  και η εισαγωγή στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ιδρυματικού λογαριασμού σύμφωνα με τις παρακάτω  οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Είναι απαραίτητη η ‘’οριστική υποβολή’’ της αίτησή σας, για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επεξεργασίας της από την αρμόδια υπηρεσία

  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά και απαιτούνται για την οριστική υποβολή της αίτησης (απαραίτητα, κινητό τηλέφωνο και email)
  • Τα πεδία με # ενημερώνονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου. Πριν από την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε όπως επαληθεύσετε την ορθότητα των στοιχείων, σε περίπτωση διαφοροποίησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματός σας, για την έγκαιρη διόρθωση τους.
  • Τα πτυχία ξένων γλωσσών κατατίθενται με σάρωση (scanner) και υποβάλλονται, σε μορφή αρχείων PDF.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Με την οριστικοποίηση υποβολής αίτησης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης ( Έγκριση, απόρριψη, επανυποβολή).

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Email: kefitmer@panteion.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109201641 – 210 9201642