Β) Διεθνής Κινητικότητα – International Credit Mobility (Χώρες Εταίροι)

Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες Erasmus+ με χώρες εκτός Ευρώπης (ERASMUS+ International Credit Mobility) -ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)

Από το 2015, το Erasmus + επέτρεψε επίσης την κινητικότητα φοιτητών, ερευνητών και προσωπικού προερχόμενοι από άλλα μέρη του κόσμου για φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό από και προς την Ευρώπη. Αυτή η αμφίδρομη κινητικότητα επιτρέπει στους φοιτητές να σπουδάσουν σε ξένο πανεπιστήμιο για 3-12 μήνες και να λάβουν πιστωτικές μονάδες που στη συνέχεια αναγνωρίζονται στο Ίδρυμα Αποστολής ως μέρος του πτυχίου τους. Από το 2018, είναι επίσης δυνατή η πρακτική άσκηση. Υπάρχουν επίσης επιχορηγήσεις για το προσωπικό κινητικότητα 5-60 ημερών.

Τα Ιδρύματα Προγράμματος-χώρας συνιστούν διμερείς συνεργασίες (Inter-Institutional Agreements) με το Ίδρυμα/τα στη χώρα/ες Εταίρο και υποβάλλουν αίτηση για λογαριασμό του συνεργάτη τους από το διεθνές περιβάλλον. Μεγάλος είναι ο αριθμός των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με χώρες όπως η Ρωσία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ο αυξανόμενος αριθμός των συνεργασιών και η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών αποτυπώνει τη διεθνή στρατηγική και εξωστρέφεια του Παντείου Πανεπιστημίου με στόχο την ελκυστικότητα, τη δημιουργία διεθνών δικτύων, τη βελτίωση ποιότητας και εκσυγχρονισμού.