Στόχος της πολιτικής διεθνοποίησης και εξωστρέφειας που ακολουθεί το Πάντειον Πανεπιστήμιο είναι η ενίσχυση της εικόνας και του κύρους του Πανεπιστημίου τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο Διεθνές περιβάλλον. Επίσης, η ενδυνάμωση της συνολικής ορατότητας της διεθνούς δράσης του Ιδρύματος μέσω των Συνεργασιών, των Δράσεων και των Προγραμμάτων, αντίστοιχης με το κύρος των διδασκόντων που διαθέτει.

Οι δράσεις της στοχεύουν σε τρεις άξονες:

 • Στην ανάπτυξη της κινητικότητας στο επίπεδο της εκπαίδευσης
 • Στην ανάπτυξη του πεδίου της έρευνας
 • Στην ανάπτυξη της εικόνας του ίδιου του Πανεπιστημίου

Στηριζόμαστε στη λογική της συνεργασίας όλων των συνιστωσών του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, μεταπτυχιακοί, διδάκτορες και μετα-διδάκτορες) με στόχο την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Πιο συγκεκριμένα η πολιτική διεθνοποίησης περιλαμβάνει:

 • Ανάπτυξη της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων μέσω του προγράμματος Erasmus+ στο επίπεδο της εκπαίδευσης, της πρακτικής άσκησης και της έρευνας.
 • Ανάπτυξη άλλων διμερών ή περισσοτέρων συνεργασιών(MoUs, Consortia) στην ίδια κατεύθυνση με το πρόγραμμα Erasmus+
 • Δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 • Καθιέρωση διπλών διπλωμάτων σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό) και προώθηση της συνεπίβλεψης σε διδακτορικό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη διεθνών ερευνητικών projects σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες
 • Πρωτοβουλίες για την διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συναντήσεων (συνέδρια, ημερίδες) καθώς και διεθνών πολιτιστικών εκδηλώσεων σε άξονες που καλλιεργούνται στα πεδία που υπηρετεί το Πανεπιστήμιο.
 • Ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών με πρεσβείες, προξενεία και μορφωτικούς και πολιτιστικούς φορείς για την από κοινού στήριξη κοινών δράσεων.
 • Στρατηγική ανάπτυξη σε επιλεγμένους γεωπολιτικούς χώρους (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μεσόγειος, Β. Αμερική, Νότια Αμερική, Ασία, Αφρική, Ωκεανία) με στόχο την προώθηση εξειδικευμένων τομέων στον ευρύτερο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις διεθνών οργανισμών (EAIE-European Association for International Education, NAFSA-Association of International Educators…) με στόχο την ενδυνάμωση και το άνοιγμα νέων συνεργασιών.