Η Έδρα Jean Monnet είναι μια θέση διδασκαλίας με εξειδίκευση στις σπουδές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Καθηγητές Πανεπιστημίου. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από έναν καθηγητή, ο οποίος πρέπει να παρέχει το ελάχιστο 90 διδακτικές ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος για μια περίοδο τριών διαδοχικών ετών. Επιπλέον, η έδρα πρέπει να πραγματοποιεί μία τουλάχιστον επιπλέον δραστηριότητα ανά ακαδημαϊκό έτος

Στο Πανεπιστήμιο μας λειτούργησαν, κατά την περίοδο 2016-2020, δύο έδρες Jean Monnet:

1. Public Administration and European Integration.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αργύρης Πασσάς (Τμήμα ΔΕΠΣ)

2. EU Solidarity in Civil Protection and Humanitarian Action

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία-Ντανιέλα Μαρούδα(Τμήμα ΔΕΠΣ)