Το Πανεπιστήμιο μας έχει αναπτύξει πολλές σχέσεις με Διεθνείς Οργανισμούς, Επιστημονικές Εταιρείες, Διεθνή Δίκτυα, Ερευνητικά Κέντρα, Διεθνείς Επιστημονικές Επιτροπές. Τα Μέλη του είναι αξιολογητές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και άλλα Διακρατικά Προγράμματα, κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και μέλη της Συντακτικής ή/και της Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνών Περιοδικών.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Παντείου κινείται στον ευρύτερο χώρο των Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών και Νομικών Επιστημών και οι συνεργασίες τους εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα των παραπάνω γνωστικών πεδίων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ακόλουθους Διεθνείς Οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Στην Ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος υπάρχουν λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες συνεργασίες που το κάθε Τμήμα αναπτύσσει.

 • European Sociological Association (ESA)
 • International Sociological Association (ISA)
 • International Political Science Association (IPSA)
 • European Consortium of Political Research (ECPR)
 • Council for European Studies (CES)
 • International Association for Media and Communication Research (IAMCR)
 • European Communication Research and Education Association (ECREA)
 • American Anthropological Association (AAA)
 • International Association of Penal Law (AIDP)
 • Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT)
 • European Society of Criminology (ESC)
 • International Association of Constitutional Law (IACL)
 • International Project Management Association (I.P.M.A.)
 • European Regional Science Association (ERSA) International
 • Chair of European Commitee against Racism and Intolerance (ECRI)
 • Association Française d’études sur les Balkans -AFEBalk
 • European Network for Avant Garde and Modernism studies (EAM)
 • Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication (SFSIC)
 • International Council of Museums (ICOM)
 • International Leadership Association (ILA)
 • International Pragmatics Association (IPrA)
 • European Literacy Network COST Management Committee (MC)
 • European Commission: Media Literacy Expert Group
 • International Visual Sociology Association (IVSA)
 • International Network of Leave Policies and Research (LP&R)
 • World Association of Political Economy (WAPE)