ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ.19/26-5-2021 (θέμα 8ο) (ΑΔΑ:ΨΕ26469Β7Α-ΑΚ2  και ΑΔΑΜ:21REQ008786929) Απόφασης του Πρυτανικού… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και… Continue Reading Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών… Continue Reading Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Δελτίο Τύπου – Διαθέσιμος στο κοινό ο νέος ιστότοπος του ProGender

Δελτίο Τύπου  Διαθέσιμος στο κοινό ο νέος ιστότοπος του ProGender https://progender.panteion.gr/ Αθήνα 1 Ιουνίου 2021, Από σήμερα είναι διαθέσιμος ο… Continue Reading Δελτίο Τύπου – Διαθέσιμος στο κοινό ο νέος ιστότοπος του ProGender