Ενημερώνονται οι παλαιοί  φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς την αίτηση τους για την παροχή δωρεάν σίτισης στην προκαθορισμένη ημερομηνία, ότι η κατάθεση νέων αιτήσεων και ανανέωσης   του δικαιώματος της  δωρεάν  σίτισης παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2023

Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω διεύθυνσης:

 https://merimna.panteion.gr

 Σε ότι αφορά τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, η προθεσμία αιτήσεων θα ξεκινήσει μετά την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανεπιστημίου.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. 

         Από τη Φοιτητική Μέριμνα