Ένα καινοτόμο πρόγραμμα για το δικαίωμα κάθε γυναίκας στη γνώση

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια τείνουν να περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τις επιλογές των φοιτητών και φοιτητριών ως προς το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Από τη μία πλευρά η βραδύτητα με την οποία η πολιτεία δημιουργεί νέες πανεπιστημιακές εστίες και από την άλλη το ολοένα και αυξανόμενο κόστος ζωής, οδηγούν πολλούς νέους και νέες στο να επιλέξουν σχολές με κριτήριο το πόσο κοντά βρίσκονται στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και όχι με βάση αυτό που θα ήθελαν να σπουδάσουν, σε μια προσπάθεια να μην επιβαρύνουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ιδιαίτερα δε, για τις νέες γυναίκες, οι οποίες ούτως ή άλλως καλούνται να αντιμετωπίσουν ανισότητες και δυσκολίες και εξαιτίας του φύλου τους, η συνθήκη αυτή αποτελεί έναν επιπλέον καθοριστικό και περιοριστικό παράγοντα ως προς τις επιλογές τους.

Από το 2013, το πρόγραμμα «Αθηνά» προσφέρει δωρεάν στέγαση και υποστηρικτικές υπηρεσίες  σε φοιτήτριες που αντιμετωπίζουν κοινωνικούς & οικονομικούς περιορισμούς, κατοικούν εκτός του νομού Αττικής και σπουδάζουν σε πανεπιστημιακές σχολές της Αθήνας

Δείτε περισσότερα – Συμπληρώστε την Αίτηση