Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Καθηγήτρια, Χριστίνα Κουλούρη, και ο Πρόεδρος Δ.Σ. των Παιδικών Χωριών SOS, Αντώνης Αλακιώτης. Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν από το Τμήμα Ψυχολογίας ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Παναγιώτης Κορδούτης και η Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Γιωτσίδη, καθώς και εκ μέρους των Παιδικών Χωριών SOS, η Υπεύθυνη του Προγράμματος “Mental Health Hub”, Χρυσάνθη Τάτση.

Ειδικότερα, με το μνημόνιο συνεργασίας προγραμματίζονται δράσεις για την αμφίδρομη σύνδεση της εμπειρικά τεκμηριωμένης γνώσης με τις πρακτικές και κλινικές εφαρμογές της επιστήμης της ψυχολογίας στην κοινότητα, όπως:

  1. Ανάπτυξη ερευνητικών μελετών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων υποστήριξης της κοινότητας.
  2. Συνδιοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, εργαστηρίων, συνεδρίων και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
  3. Πρακτική άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας στις δομές των Παιδικών Χωριών SOS.
  4. Εκπαίδευση και προγράμματα ανάπτυξης κλινικών και θεραπευτικών ικανοτήτων για το προσωπικό των Παιδικών Χωριών SOS.
  5. Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του σχεδιασμού, της από κοινού συγγραφής και του συντονισμού διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.