Ανακοίνωση

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των κατηγοριών ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και των αναπληρωτών τους στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2023 έως 31.8.2024

Διενέργεια των εκλογών με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις  24.7.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρες 10.00-13.00.

Από την Πρυτανεία