ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

μεταξύ

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

και

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και η Προέδρος ΔΣ της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, Αθηνά Φραγκούλη.

Το Μνημόνιο στοχεύει στην εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, με αντικείμενο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, γνώσης και εμπειριών με κοινά οφέλη.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το Μνημόνιο προβλέπει:

• Τη συνεργασία σε ακαδημαϊκά προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

• Τη συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της διδασκαλίας.

• Τη διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

• Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του σχεδιασμού, της από κοινού συγγραφής και υλοποίησης χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.

• Τη συνεργασία σε εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας για την διά βίου μάθηση και κατάρτιση επαγγελματιών στον χώρο της υγείας και της ψυχικής υγείας.