ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 01.06.2023

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

 1. Οι φωτογράφοι που συμμετέχουν στις Τελετές Αποφοίτησης και λοιπές εκδηλώσεις λαμβάνουν σχετική διαπίστευση από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Η διαπίστευση δίδεται σε επαγγελματίες φωτογράφους, οι οποίοι α) έχουν ενεργή επιχείρηση και με φωτογραφικό ΚΑΔ, που αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης από το ΤaxisΝet, και β) είναι μέλη νόμιμου Σωματείου, που αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης από το εκάστοτε Σωματείο.
 2. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, τα φωτογραφεία με τις παραπάνω προϋποθέσεις δηλώνουν συμμετοχή καταθέτοντας και λίστα συνεργατών επαγγελματιών φωτογράφων με τα ίδια κριτήρια και χαρακτηριστικά. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά, χορηγεί τις διαπιστεύσεις.
 3. Οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι και οι συνεργάτες τους λαμβάνουν προσωπική κάρτα διαπίστευσης, την οποία φέρουν εμφανώς καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο.
 4. Κάθε φωτογραφείο χρησιμοποιεί τον δικό του ιστότοπο για την ανάρτηση των φωτογραφιών στο διαδίκτυο.
 5. Η φωτογράφιση γίνεται με τρόπο που δεν εμποδίζει την ομαλή διαδικασία της Τελετής.
 6. Ο μέγιστος αριθμός διαπιστευμένων φωτογράφων, ανά φωτογραφείο, που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης στον χώρο του Πανεπιστημίου είναι 4 άτομα. O μέγιστος αριθμός φωτογράφων ανά φωτογραφείο στην Αίθουσα Τελετών είναι 2 άτομα.
 7. Σε περίπτωση που υπάρχει Τελετή Αποφοίτησης μέχρι 25 αποφοίτους ανά ημέρα, την αναλαμβάνει ένα φωτογραφείο. Από 25 μέχρι 50 αποφοίτους αναλαμβάνουν δύο φωτογραφεία, από 50-80 αποφοίτους αναλαμβάνουν τρία φωτογραφεία και άνω των 80, τέσσερα φωτογραφεία.
 8. Η σειρά των φωτογραφείων που καλούνται στις Τελετές είναι αλφαβητική βάσει του επωνύμου του ιδιοκτήτη του φωτογραφείου, συνεπώς ξεκινώντας από το Α. Όταν περατώνεται ο κύκλος, θα ξεκινά από την αρχή. Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα ξεκινά από εκεί όπου έληξε το προηγούμενο. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου ενημερώνει τα φωτογραφεία που θα μετάσχουν έως μία εβδομάδα πριν την Τελετή.
 9. Πριν την Τελετή Αποφοίτησης, τα φωτογραφεία επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση που κάποιο φωτογραφείο δεν προτίθεται να μετάσχει στην Τελετή που έχει οριστεί, ειδοποιεί έως τρεις μέρες νωρίτερα ώστε να αντικατασταθεί από το επόμενο. Το φωτογραφείο που ακυρώνει τη συμμετοχή του επανέρχεται μετά την ολοκλήρωση όλου του αλφαβητικού κύκλου.
 10. Οι υψηλότερες τιμές πώλησης των φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες:

13χ18 χ 2 ίδιες φωτογραφίες = 6 ευρώ

15χ21 χ 2 ίδιες φωτογραφίες = 8 ευρώ

20χ30 χ 2 ίδιες φωτογραφίες = 10 ευρώ.

 1. Η πώληση των φωτογραφιών δεν αποτελεί έσοδο του Ιδρύματος.
 2. Η πρόσβαση στις φωτογραφίες των Τελετών Αποφοίτησης από τις επαγγελματικές ιστοσελίδες των διαπιστευμένων φωτογραφείων επιτρέπεται αποκλειστικά με κωδικό χρήστη, που χορηγείται από το εκάστοτε φωτογραφείο στους συμμετέχοντες στις Τελετές Αποφοίτησης, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.
 3. Για κάθε φωτογραφείο καθορίζεται ένα τέλος 150 ευρώ ετησίως που θα καταβάλει στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους ως δωρεά στον ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου. Το ποσό κατατίθεται στον ΕΛΚΕ του Παντείου.
 4. Η διαπίστευση των φωτογράφων και η καταβολή του τέλους συμμετοχής θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι λοιποί κανόνες εφαρμόζονται από την ανάρτηση της απόφασης του Π.Σ. στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.