Συμφωνία Συνεργασίας
μεταξύ
Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
και
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν σε εγκάρδιο κλίμα, την Παρασκευή 12 Μαΐου, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και η Διευθύντρια και Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Ε. Καθηγήτρια Βασιλική Γεωργιάδου. Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν η Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών Αν. Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα και ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου.

Οι δύο φορείς, αναγνωρίζοντας τη συμπληρωματικότητα των στόχων τους και τη θέληση για την ανάπτυξη συστηματικής μεταξύ τους συνεργασίας, αναμένουν ότι τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα είναι η ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης γενικότερα, η βελτίωση του οικοσυστήματος της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης και η ενδυνάμωση της επιστημονικής και ερευνητικής προόδου στο σύνολο της χώρας.

Με αυτές τις προσδοκίες, δεσμεύονται και συμφωνούν:

  • Να θέσουν βάσεις συνεργασίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα στους τομείς που συνδέονται με την έρευνα στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία από την οπτική των κοινωνικών σπουδών.
  • Να επιδιώξουν την ανάπτυξη και κοινή χρήση ερευνητικών υποδομών και την υλοποίηση κοινών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

ενώ στο πλαίσιο της προγραμματικής συνεργασίας τους προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων ιδίως στους παρακάτω τομείς:

  • Συμμετοχή ερευνητών και ερευνητριών του ΕΚΚΕ στο διδακτικό έργο του Παντείου (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο), καθώς και στη συνεπίβλεψη πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.
  • Συγγραφή, με συμμετοχή επιστημόνων και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, επιστημονικών συγγραμμάτων (τα οποία θα περιλαμβάνονται στα προτεινόμενα στους σχετικούς καταλόγους των πανεπιστημιακών τμημάτων συγγράμματα).
  • Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων, κ. λπ.
  • Πρακτική άσκηση φοιτητών και φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου στο ΕΚΚΕ.
  • Δυνατότητα συνδιοργάνωσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Ανάπτυξη δράσεων διάχυσης πληροφορίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων.