ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Προσκαλούνται τα φωτογραφεία να λάβουν μέρος ανά τελετή αποφοίτησης με αλφαβητική σειρά, βάσει του καταλόγου που διατηρεί το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων από προηγούμενες τελετές αποφοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός φωτογράφων ανά φωτογραφείο στην Αίθουσα Τελετών είναι 2 άτομα.

ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ

Για την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας στις 10.30, 11.45 & 13.00, καλούνται τα παρακάτω φωτογραφεία:

 1. Χατζηβασιλείου Νικόλαος
 2. Βόσσος Παρασκευάς
 3. Γκάτζιος Βασίλειος

Για την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στις 10.30 & 12.00, καλούνται τα παρακάτω φωτογραφεία:

 1. Καμζέλας Αχιλλέας
 2. Κοτσαρίνη Ιουλία
 3. Κουτρουμάνος Βασίλειος

Για την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 11.00 & 13.00, καλούνται τα παρακάτω φωτογραφεία:

 1. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
 2. Κωνσταντινίδου Κατερίνα
 3. Μπάκου Δήμητρα

Για την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στις 10.00 & 11.30, καλούνται τα παρακάτω φωτογραφεία:

 1. Μπότσης Νεκτάριος
 2. Σαμαρά Αθηνά
 3. Σικοτακοπούλου Γεωργία

Για τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στις 10.00, 11.15 & 12.30, καλούνται τα παρακάτω 4 κατ΄ εξαίρεση φωτογραφεία, λόγω του μεγάλου αριθμού αποφοίτων:

 1. Σικοτακοπούλου Λαμπρινή
 2. Στάμος Βασίλειος
 3. Τσέρος Ηλίας
 4. Τσίλικα Δήμητρα

Για την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στις 10.30 & 12.30, καλούνται τα παρακάτω φωτογραφεία:

 1. Χατζηβασιλείου Νικόλαος
 2. Βόσσος Παρασκευάς
 3. Γκάτζιος Βασίλειος

Για την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στις 09.30, καλούνται τα παρακάτω 4 κατ΄ εξαίρεση φωτογραφεία, λόγω του μεγάλου αριθμού αποφοίτων:

 1. Καμζέλας Αχιλλέας
 2. Κοτσαρίνη Ιουλία
 3. Κουτρουμάνος Βασίλειος
 4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος

Για την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης στις 11.00 & 12.30, καλούνται τα παρακάτω φωτογραφεία:

 1. Κωνσταντινίδου Κατερίνα
 2. Μπάκου Δήμητρα
 3. Μπότσης Νεκτάριος

ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Για την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Ψυχολογίας στις 10.30 & 12.00, καλούνται τα παρακάτω φωτογραφεία:

 1. Σαμαρά Αθηνά
 2. Σικοτακοπούλου Γεωργία
 3. Σικοτακοπούλου Λαμπρινή

Για την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στις 10.00, 11.00, 12.00 & 13.00, καλούνται τα παρακάτω 4 κατ΄ εξαίρεση φωτογραφεία, λόγω του μεγάλου αριθμού αποφοίτων:

 1. Στάμος Βασίλειος
 2. Τσέρος Ηλίας
 3. Τσίλικα Δήμητρα
 4. Χατζηβασιλείου Νικόλαος

Για την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 στην τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (δεν έχουν δοθεί ακόμη οι ώρες), καλούνται τα παρακάτω 4 κατ΄ εξαίρεση φωτογραφεία, λόγω του μεγάλου αριθμού αποφοίτων:

 1. Βόσσος Παρασκευάς
 2. Γκάτζιος Βασίλειος
 3. Καμζέλας Αχιλλέας
 4. Κοτσαρίνη Ιουλία